tisdag 11 juni 2013

Vår arbetsgång vid era ansökningar till Skoldatateket

När ni ansöker till Skoldatateket fyller ni i den blankett som ligger som länk till höger på bloggen men även på kommunens hemsida.
Länken är följande: http://www.oskarshamn.se/upload/BUF/Ans%C3%B6kningsblankett.pdf

Mycket viktigt är att vi får med den pedagogiska utredningen, åtgärdsprogrammet samt eventuell psykolog/läs-och skrivutredning. Utifrån dessa dokument planerar vi upplägget på vilka kompensatoriska program och/eller vilka alternativa verktyg vi ska visa för er. I dokumenten kan vi utläsa vilka starka sidor eleven har samt intressen för att kunna skräddarsy visningen för eleven. Är t.ex. elevens intresse djur plockar vi fram inläst material som handlar om djur. Visar WRP från en internetsida som handlar om djur osv.

När vi mottagit er ansökan lägger vi den i vårt "kösystem". När turen har kommit till er ansökan, kontaktar vi de pedagoger som står angivna på blanketten. Vi ger flera tidsförslag på olika dagar för att alla parter ska kunna synka ihop en tid.

Vi ser helst att den/de lärare som träffar eleven till största delen följer med då de flesta tips vi ger går att använda på "alla" elever i ett klassrum bara det finns tekniska verktyg. Vi arbetar för inkluderande lösningar i så stor utsträckning det går.

När dag och tid är bokad så förbereder vi vårt arbete med att skriva ett program med punkter som vi ska gå igenom. Om behov verkar finnas att låna t.ex. en bärbar dator, Comfort Focus, Daisyspelare eller en diktafon plockar vi fram detta.

Om vi under visningen kommer fram till att behovet finns att låna något av ovanstående så skriver vi ett kontrakt på tre veckor. Sedan lämnar ni tillbaka verktygen till oss. Enklast är att lämna det på expeditionen på Kristinebergskolan då vi båda arbetar i andra verksamheter på skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar